Guru Besar

Guru Besar

TN. HJ. AWANG YA BIN JUSOH DGA 34
Email: gurubesar@skguarjentik.edu.my

Biodata dan pengalaman

Kelulusan Ikhtisas:
Diploma Pendidikan-Universiti Putra Malaysia 1980

Sejarah Perkhidmatan:

Sek.Keb.Guar Jentik,Perlis (Guru Besar)              16/04/2011 hingga sekarang

Sek.Keb.Panggas, Perlis (PK Pentadbiran)              01/03/2010 hingga 15/04/2011

Sek.Keb.Tunjong,Perlis. (PK Pentadbiran)               16/07/2004 hingga 28/02/2010