Murid

ENROLMEN MURID PADA 15.01.2014


KELAS
BIL MURID(L) BIL MURID(P) JUMLAH
1 JATI 10 16 26
2 JATI 10 18 28
3 JATI 5 12 17
CENGAL 8 8 16
4 JATI 22 10 32
JATI 11 10 21
CENGAL 10 4 14
JATI 10 7 17
CENGAL 11 3 14
PRA
JUMLAH  97  88  185