Panitia

FUNGSI PANITIA MATA PELAJARAN

 1. Mengadakan mesyauarat panitia secara berkala.
 2. Memperolehi sukatan pelajaran yang terbaru atau kemaskini.
 3. Menyedia dan menyelaras RPH.
 4. Memilih dan mencadangkan buku teks jika perlu.
 5. Memilih dan mencadangkan buku kerja jika perlu.
 6. Memilih dan mencadangkan bahan bacaan tambahan.
 7. Melaksanakan program peningkatan akademik.
 8. Menyelaraskan soalan-soalan ujian dan peperiksaan.
 9. Mengkaji dan menganalisa keputusan peperiksaan. 
 10. Menyusun stratego mengatasi kelemahan murid.
 11. Meningkatkat kemahiran dan pengetahuan ahli.
 12. Menyedia dan memperoleh BBM.
 13. Merancang program khas murid bermasalah 3M.
 14. Menyedia dan memastikan prosedur keselamatan dipatuhi.
 15. Memastikan bilik khas sentiasa kondusif.
 16. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk melaksanakan kurikulum.
 17. Mengurus perolehan mengikut tatacara kewangan.
 18. Mengurus dan menyemak buku stok.
 19. Memastikan fail- fail panitia dalam keadaan kemaskini.